Home

Privacybeleid

Privacy en cookies
LIVE IN EUROPE BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en ontvangers van haar nieuwsbrieven en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens alleen voor het versturen van de door jou gewenste nieuwsbrieven, om contact op te nemen na deelname aan prijsvragen/acties of voor analysedoeleinden over het bezoek aan evenementen en over onze online media. In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe LIVE IN EUROPE omgaat met de persoonlijke informatie van personen, zoals bezoekers van websites van LIVE IN EUROPE en kopers van toegangsbewijzen van door LIVE IN EUROPE georganiseerde evenementen (hierna: ‘de gebruiker’ of ‘je’). Op het moment dat je jouw gegevens aan LIVE IN EUROPE verstrekt, stem je in met de voorwaarden zoals neergelegd in dit Privacy Statement.

LIVE IN EUROPE verzamelt en registreert gegevens zoals de voornaam van de gebruiker, de achternaam en het e-mailadres. LIVE IN EUROPE is gevestigd in Amsterdam. In dit Privacy Statement wordt toegelicht wat LIVE IN EUROPE doet met jouw persoonsgegevens.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Je kunt de browser zo instellen dat je tijdens jouw bezoek aan www.liveineurope.nl geen cookies ontvangt. Wij gebruiken Google Analytics (hetgeen cookies gebruikt), om inzicht te verkrijgen in het gedrag van bezoekers op onze website (denk daarbij aan aantal clicks, hoe lang een bezoeker op onze website verblijft, etc). Het doel hiervan is om de effectiviteit van onze website te bepalen en deze te optimaliseren. De informatie die door jouw bezoek wordt verstrekt, wordt uitsluitend ten behoeve van de hieronder genoemde doeleinden gebruikt.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op de websites van andere partijen (zoals partners van LIVE IN EUROPE) waarnaar LIVE IN EUROPE een hyperlink aanbiedt. Bezoek voor het privacybeleid van deze partijen de betreffende websites. LIVE IN EUROPE is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van andere

partijen. Enkele voorbeelden van derde partijen waar wij op doelen zijn: grote online advertentieaanbieders en partijen die de afhandeling van ticketverkoop verzorgen.

Doeleinden
LIVE IN EUROPE kan uw gegevens gebruiken:
– ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van evenementen in de meest ruime zin; – voor het beheer van haar klantenadministratie; – om je informatie te verschaffen over aanbiedingen, evenementen en andere evenementen die door LIVE IN EUROPE worden georganiseerd, bijvoorbeeld via mailings (e-mail of post); – ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes); – ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar websites;
– ter uitvoering van marktonderzoeken; – ter verbetering en beveiliging van haar websites; – behavioural advertising, het tonen van speciaal voor jou opgezette advertenties, ook op site’s van derden via advertentienetwerken; – analyse van bezoekers van evenementen. Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

Gegevens wijzigen of afmelden
Onderaan elke e-mailing die je van LIVE IN EUROPE ontvangt, heb je ook de mogelijkheid om je af te melden van de mailinglist. Als je jezelf afmeldt, zul je die specifieke nieuwsbrief van LIVE IN EUROPE of het evenement in kwestie niet meer ontvangen.

LIVE IN EUROPE doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat jouw gegevens goed beveiligd zijn. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de computers waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De computers zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes.

Verstrekking van gegevens
Wij zullen geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. LIVE IN EUROPE zal zonder de benodigde toestemming of vergunning geen persoonsgegevens verstrekken aan partijen in landen buiten de Europese Unie.

Wijzigingen
LIVE IN EUROPE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.